Flächen← flächen / surfaces
verkleinern
torus aus äquatorkreis und 24 zur achse geneigten kreisen
(villarceau kreise),
1.5 mm edelstahlblech gelasert, durchmesser 360 mm

torus represented by equator circle and 24 circles inclined towards the axis
(villarceau circles),
1.5 mm stainless steel sheet, laser-cut, diameter 360 mm